فرزانه کریمی

فرزانه کریمی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فرزانه کریمی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم متون عمومی

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
با ۶ سال سابقه تدریس زبان انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • گردشگری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  . The simple truth was that there was no way that Timothy could have had any other father than Stephen. Isobel was not content with this statement of the truth; instead she carried on, as if riding the crest of a wave, “You see,” she went on, “we have never really liked you, Jane, you do not fit into our family.” Later she apologized for her outburst, but from my point of view it was too late.

  متن ترجمه شده:

  حقیقت ساده ای که وجود داشت این بود که تیموتی نمی‌توانست بجز استفن پدر دیگری داشته باشد. ایزابل از این واقعیت خشنود نبود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -