الناز ج

الناز ج

3 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

الناز ج

3 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مهندسی مواد و متالورژی - علوم و مهندسی محیط زیست - پزشکی - عمومی

کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مترجم مقالات جهت تهیه اطلس خوردگی ایران در پژوهشگاه نیرو
ترجمه مطالب پزشکی و زیست محیطی برای نشریه پیام بازنشستگان مخابرات استان تهران
مدرک FCE موسسه زبان سیمین

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • کشاورزی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -