محسن رحیمی

محسن رحیمی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محسن رحیمی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

دبیر زبان انگلیسی

دانش آموختەی رشتەی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی فرهنگیان زنجان. بە مدت تقریبا یک سال مشغول کار ترجمە هستم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -