ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ندا فروغی نیا

  • 11 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ندا فروغی نیا

  • 11 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای

ترجمه روان از مقالات ومطالب

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

of course, the schematic layout of the film is not readily apparent upon a first viewing of the film. the action moves quickly, and there are too many characters and similar compartments for the spectator to assimilate them thoroughly. All that is apparent is that the set design and framing of space are helping in some way to organize the narrative action in a more comprehensible fashion.

متن ترجمه شده:

به طور حتم،طرح کلی فیلم به آسانی با دیدن یک مرتبه فیلم آشکار نمی شود.رویداد ها به سرعت اتفاق می افتند و شخصیت های بسیار و قسمت های مشابهی برای بیننده وجود دارد که باید آن ها را کامل درک کند.مطلبی که واضح است این است که طراحی صحنه و تعدیل کردن فضا به نوعی درحال کمک به سامان دادن به عمل داستان سرایی در سبکی قابل درک تر می باشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید