المیرا معبودی

المیرا معبودی [ کد 44700 ]

4 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

المیرا معبودی [ کد 44700 ]

4 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم زیرنویس فیلم و مترجم انگلیسی عمومی مترجم کمیک و کتابهای مصور

مترجم زیرنویس فیلم و مترجم انگلیسی عمومی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  However, it is also clear from the models and themes described above that cognitive ability alone is not sufficient for successful strategic thinking. Other characteristics of thought are required which are not necessarily held by those with the greatest intelligence. I refer to this as the strategic thinking mindset.

  متن ترجمه شده:

  با اینحال با توجه به الگوها و مطالب بیان شده میتوان گفت توانایی عقلانی بتنهایی برای داشتن طرز فکر استراتژیک کافی نیست. در این فرایند به ویژگیهای فکری دیگری نیاز است که لزوما تنها افراد باهوش از آنها برخوردار نیستند. من این مجموعه از ویژگیهای فکری را نقطه نظر استراتژیک مینامم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -