Hossein Salimi

Hossein Salimi [ کد 45495 ]

1 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Hossein Salimi [ کد 45495 ]

1 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی و متخصص در امور مالی بازار سرمایه

مدرس زبان در آموزشگاه های زبان سیتاک
سابقه ی ترجمه ی متون رشته ی روانشناسی
تحلیلگر تکنیکال بازارهای سرمایه

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • گردشگری
 • داستان و رمان

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  We make decisions constantly, at almost every moment of our waking lives. Most are little decisions — “Should I put more mustard on my sandwich?” But some are momentous — “Should I marry Jane?” Some people are better decision makers than others, and some decisions are better than others. What makes one decision better than another? One sense in which a decision can be better is that it has a better outcome.

  متن ترجمه شده:

  تقریبا در تمام مدت هوشیاریمان ، ما همواره درحال تصمیم گیری هستیم . بسیاری از آن ها تصمیمات کوچکی هستند مانند: "آیا روی ساندویچم خردل بریزم؟" ، اما بعضی از آنها تعیین کننده هستند مانند : "آیا با جین ازدواج کنم؟". بعضی از مردم در تصمیم گیری و بعضی از تصمیمات از دیگر تصمیم ها بهتر هستند. چه چیزی باعث برتری یک تصمیم نسبت به دیگر تصمیمات میشود؟ یک مقیاس که میتواند به یک تصمیم برتری دهد این است که نتیجه ی بهتری به همراه داشته باشد.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  It was remarked above that it is not sufficient for decision-theoretic reasoning that values simply have cardinal measures. The decision maker must have cognitive access to those measures in order to use them in computing expected values. If evaluative cognition makes use of a database of stored values, then it is plausible to suppose that a cognitive agent gets access to their stored measures by some sort of introspection. Basically, the agent introspects “how much it likes” a feature.

  متن ترجمه شده:

  همانطور که در بالا به این موضوع اشاره شد برای استدلال تئوریک تصمیم گیری اینکه ارزش ها صرفا مقیاس هایی اصلی دارند کافی نیست. فرد تصمیم گیرنده باید دسترسی شناختی کافی به این مقیاس هارا داشته باشد تا بتواند از آن ها جهت محاسبه و پیش بینی ارزش های احتمالی استفاده کند. اگر شناخت ارزشی از یک پایگاه داده ی ذخیره شده از ارزش ها بهره بگیرد ، آنگاه این احتمال میرود که عامل شناختی به ارزش های نهادینه ی خود توسط نوعی از درون نگری دستیابی پیدا کند. اساسا این عامل، مقدار لازم را از یک خاصیت درونی میخواند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -