ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سیدفرهاد احمدپناهی

  • 7 روز پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سیدفرهاد احمدپناهی

  • 7 روز پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی و کامپیوتر و شیمی

چندین سال سابقه ترجمه در زمینه های مختلف

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Apart from this there are some limitations in natural fibers. Properties of the Natural fibers vary depending on factors like, age, processing techniques, rainfall and other growing conditions

متن ترجمه شده:

جدا از این مطلب، الیاف طبیعی محدودیت هایی دارند. خصوصیات مختلف الیاف طبیعی به عواملی همچون سن، روش های پردازش، میزان بارندگی و سایر عوامل مربوط به رشد بستگی دارد.

متن اصلی:

Rice husk biochar was utilized to reinforce high-density polyethylene (HDPE) and to prepare biochar/plastic composites (BPC) by the extrusion method

متن ترجمه شده:

از زغال سبوس برنج به منظور تقویت پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) استفاده شد و کامپوزیت های زغال/پلاستیک (BPC) به روش اکستروژن تهیه شد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید