ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سید محمد طاهری

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید محمد طاهری

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

زمینه‌ی ورزشی، تاریخ

در زمینه‌های ورزشی، تاریخ، مهندسی عمران و عمومی تخصص دارم.

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Insurance companies, health care providers, and app creators have already begun to gamify health care. The theory is that people will reach their fitness and nutrition goals faster if they’re competing against a clock, earning victory badges, and beating their friends in steps walked, miles run, or healthy calories consumed.

متن ترجمه شده:

شرکت‌های بیمه، ارائه‌دهندگان خدمات درمانی و سازندگان نرم‌افزارها اخیراً شروع به بازی‌وار ساختن خدمات سلامتی کرده‌اند. تئوری آن‌ها این است که چنانچه مردم با یک ساعت مبارزه کنند، نشان‌های پیروزی ببرند و دوستان‌شان را در تعداد قدم‌های طی شده، مسافت دویده شده یا مقدار کالری سوزانده شده شکست دهند، زودتر به اهداف تناسب اندام و تغذیه‌ی خودمی‌رسند.

متن اصلی:

Regardless of the terminology, the more there are entrepreneurship and innovation, the more there are startups. And the more there are startups, the more there are great companies, scaleups and positive development in the economy and society at large. And that's why developing a healthy startup ecosystem is a holistic exercise.

متن ترجمه شده:

جدای از اصطلاحات فنی، هرچقدر کارآفرینی و نوآوری بیشتر باشد، استارت‌آپ‌ها هم بیشتر خواهند شد، و هرچه استارت‌آپ‌ها بیشتر باشند به همان اندازه شرکت‌های فوق‌العاده، اسکیل آ‌پ‌ها و در نگاه کلی توسعه‌ی مثبت در اقتصاد و جامعه هم بیشتر خواهد شد. به همین دلیل است که ایجاد یک اکوسیستم استارت‌آپ سالم یک کار همه‌جانبه است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید