پریسا نجاری

پریسا نجاری

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پریسا نجاری

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.5 از 10
توسط کارفرمایان [ از 1 رأی ]

مترجم مقالات پزشکی

پزشک و پژوهشگر علاقمند به ترجمه متون علمی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • پزشکی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • پزشکی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Unraveling the mechanisms of nanoparticle transport across the intestinal barrier is essential for designing more efficient nanoparticles for oral administration. The physicochemical parameters of the nanoparticles (e.g., size, surface charge, chemical composition) dictate nanoparticle fate across the intestinal barrier. This review aims to address the most important findings regarding polymeric and lipidic nanoparticle transport across the intestinal barrier, including the evaluation of critical physicochemical parameters of nanoparticles that affect nanocarrier interactions with the intestinal barrier.

  متن ترجمه شده:

  کشف مکانیسم های انتقال نانوذرات از طریق سد روده ای برای طراحی نانوذرات موثرتر برای تجویز خوراکی ضروری است. پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نانوذرات (به عنوان مثال ، اندازه ، بار سطحی ، ترکیب شیمیایی) سرنوشت نانوذرات را در طول سد روده ای تعیین می کنند. این بررسی با هدف بررسی مهمترین موارد مربوط به حمل و نقل نانوذرات پلیمری و لیپیدی در سد روده ای از جمله ارزیابی پارامترهای مهم فیزیکوشیمیایی نانوذرات که بر تعامل نانوذرات با سد روده تأثیر می گذارند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10
  حمید حسین پور 1398/10/10
  عنوان پروژه:یلدا سری اول
  تخصصی-پزشکی | انگلیسی به فارسی | معمولی | متن

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10