نرگس حقیقی

نرگس حقیقی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نرگس حقیقی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

عمومی

مدرس دوره های متختلف زبان
مترجم مقاله های رشته اموزش زبان انگلیسی ،روانشناسی و علوم تربیتی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • نفت، گاز و پتروشیمی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -