ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

عاطفه شامحمدی

 • 5 ساعت پیش فعال بوده
 • 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عاطفه شامحمدی

 • 5 ساعت پیش فعال بوده
 • 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 31 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.1 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از4 رأی ]
37 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، حسابداری، روان شناسی، رشته های مهندسی

از سال 1390 تاکنون در ترجمه متون تخصصی رشته های مختلف دانشگاهی نظیر علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، روان شناسی، مهندسی، پزشکی و غیره در سطوح مختلف از جمله کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا فعالیت کرده ام.

37 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

This paper develops theory about an agency problem affecting the strategic human capital (SHC) of the firm. It proposes three categories of SHC-related choices managers must make which imply a tradeoff between near- and long-term performance. Dispersed shareholding, firm coverage by securities analysts, and their practice of publishing quarterly earnings forecasts are argued to entail a bias in management incentives, shifting the balance in this tradeoff toward near-term performance.

متن ترجمه شده:

این مقاله نظریه ای درباره مسئله نمایندگی که بر سرمایه انسانی استراتژیک (SHC) شرکت ها اثر می گذارد، ارائه می دهد. این مقاله سه گزینه انتخابی در ارتباط با SHC به مدیران پیشنهاد می دهد، که نشان دهنده وجود رابطه جایگزینی بین عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت است. سهام داری ناپیوسته، پوشش شرکت توسط تحلیلگران اوراق، و انتشار پیش بینی های فصلی سود توسط آنها، با پیشداوری در انگیزه های مدیریت همراه است و تعادل این رابطه جایگزینی را به سوی عملکرد کوتاه مدت حرکت می دهد.

متن اصلی:

Despite these occupational risks and the immediate need for health system interventions to support nurses, nursing also has unique responsibilities in the COVID-19 outbreak. The experience of medical staff responding to SARS shows that the effects on medical staff members’ mental health have not only shortterm but also long-term impacts and that the value of effective support and training is meaningful

متن ترجمه شده:

با وجود این ریسک های شغلی و نیاز فوری به مداخلات سیستم سلامت در پشتیبانی از پرستاران، در دوره شیوع کوید 19 پرستاری مسئولیت های خاص خود را نیز به همراه دارد. تجربه واکنش کارکنان پزشکی به ویروس سارس نشان می دهد این جریان نه تنها تاثیراتی کوتاه مدت بلکه تاثیر بلندمدت نیز بر سلامت روانی اعضای کادر پزشکی دارد و لازم است پشتیبانی و آموزش موثری در این زمینه ارائه شود.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 77%
راضی 23%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
شایان مشهدی
1399/06/25
 • تخصصی-اقتصاد
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
شهرزاد صبوری
1399/06/25
 • تخصصی-خبر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-جامعه شناسی و علوم اجتماعی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اقتصاد
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید