ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

عاطفه شامحمدی

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عاطفه شامحمدی

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 73 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از11 رأی ]
112 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، حسابداری، روان شناسی، رشته های مهندسی

از سال 1390 تاکنون در ترجمه متون تخصصی رشته های مختلف دانشگاهی نظیر علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، روان شناسی، مهندسی، پزشکی و غیره در سطوح مختلف از جمله کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا فعالیت کرده ام.

112 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The term ‘corruption’ means ‘impairment of integrity, virtue, or moral principle,’ according to Merriam-Webster’s Dictionary, and comes from the Latin com, meaning ‘with, together,’ and rumpere, meaning ‘to break.’ It is often used to mean that something is rotten, in a depraved state, unsound, putrefied. Today, the word is associated with the illegiti¬mate use of authority for personal gain, most commonly pertaining to the authority administered by government institutions.

متن ترجمه شده:

واژه فساد در فرهنگ لغت میریام-وبستر به معنی آسیب یا اختلال در یکپارچکی، فضیلت، یا اصل اخلاقی است و از کلمه لاتین com به معنی همراه با، و کلمه rumpere به معنی شکستن و تخطی کردن ریشه گرفته است. این واژه اغلب در اشاره به خراب شدن چیزی، محروم شدن از وضعیتی، یا ناسالم بودن و فاسد شدن اشاره دارد. امروزه این واژه در اشاره به استفاده غیرقانونی از اختیارات فردی برای بهره مندی شخصی به کار میرود و به ویژه به اختیارات اجرایی توسط نهادهای دولتی اشاره دارد.

متن اصلی:

Decide what sections you want to include, and roll them out progressively, in stages, prioritising your roadmap based on your product and design requirements. I know you might want to add everything Polaris has at once, but that was a project that took many months, and many people. Spread out the work, and tackle it section-by-section. Check in with your manager frequently, and bonus points for sharing your progress with your broader team or stakeholders as you go along. Then just keep adding and iterating, forever.

متن ترجمه شده:

بررسی کنید قرار است کدام بخش ها را شامل کنید و آنها را به شکل متوالی در مراحل مشخص، شامل کنید. نقشه راه خود را بر اساس الزامات طراحی و محصول تان، اولویت بندی کنید. می دانیم که شاید بخواهید همه اجزای پلاریس را یکباره اضافه کنید اما این پروژه چندین ماه طول کشید و افراد زیادی در آن حضور داشتند. کار را گسترش دهید و به صورت بخش به بخش انجام دهید. به صورت منظم با مدیر در تماس باشید و نقاط پاداش خود را برای اشتراک گذاری پیشرفت تان با کل تیم یا ذینفعان، مشخص کنید. سپس به افزودن و تکرار این مراحل ادامه دهید.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 68%
راضی 32%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 73%
راضی 27%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
حمزه هلاکوئی
1400/06/23
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
ابراهیم امیری
1400/06/23
 • تخصصی-هوافضا
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-ورزشی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید