Parichehr Saranjampour

Parichehr Saranjampour

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Parichehr Saranjampour

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

Chemist

I have a PhD in Environmental Sciences focusing on Environmental Chemistry.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • روانشناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -