آزاده احمدی فرد

آزاده احمدی فرد

6 ماه پیش فعال بوده | 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

آزاده احمدی فرد

6 ماه پیش فعال بوده | 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.4 از 10
توسط کارفرمایان [ از 2 رأی ]

مترجم حرفه ای در زمینه زیست شناسی سلولی، مولکولی، ژنتیک

کارشناسی زیست شناسی سلولی دارم. و ارشد ژنتیک

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]
 • پزشکی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • پزشکی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Staple-line reinforcement (SLR) has been a popular topic of discussion among experts in bariatric surgery. SLR includes buttressing with absorbable materials such as glycolide. Bleeding is an uncommon complication in bariatric surgery. The reported incidence ranges between 0% and 4.4% and varies according to the different procedures performed (gastric bypass (GBP), gastric banding, sleeve gastrectomy, and biliopancreatic diversion with duodenal switch). Bleeding after bariatric surgery can be classified based on time of onset (acute, early, late, and chronic) and based on bleeding site (intra-abdominal and intraluminal).

  متن ترجمه شده:

  تقویت خط شریانی (SLR) موضوعی محبوب برای بحث در‌میان متخصصان جراحی بوده است. SLR از مواد قابل جذب مثل گلیکولاید به‌عنوان حائل (پشتیبان) استفاده می‌کند. خون‌ریزی عارضه‌ای نادر در جراحی چاقی است. بازه‌ی بروز آن را بین %0 و %4.4 گزارش می‌کنند و بر‌اساس روش‌های مختلفی که انجام می‌دهند، متفاوت است (بای‌پس معده (GBP)، نواربندی معده، گاسترکتومی آستینی، و انحراف بیلیوپانکراتیک با تعویض دئودنال). خونریزی بعد از جراحی چاقی را می‌توانند براساس زمان شروع آن (حاد، زود هنگام، دیر هنگام، و مزمن) و براساس جایگاه خونریزی (داخل-شکمی و داخل-لومنی) طبقه‌بندی کنند.

 • پزشکی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Crohn’s disease may be a relative contraindication to RYGB [7] and BPD [8]. Poor results following a variety of bariatric surgical procedures have been reported in patients with lower levels of mental capacity. This inability to comprehend the treatment process is considered a contraindication by most surgeons.

  متن ترجمه شده:

  در بیماری کرون، توصیه میشود که دو جراحی RYGB و BPD انجام نشود. روش های جراحی باریتریک در بیماران با کم توانی ذهنی. نتایج ضعیفی به دنبال داشته است. این ناتوانی در درک فرآیند درمان، در نظر گرفته میشود...

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 50%
راضی 0%
متوسط 50%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  7.5 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.5 از 10
  امیرسینا زمانیان 1399/11/04
  عنوان پروژه:مقاله متفرقه
  تخصصی-پزشکی | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  فرزاد امیری 1399/10/30
  عنوان پروژه:تومور های سر و گردن
  تخصصی-پزشکی | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  متوسط
  کیفیت ترجمه
  5 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10