بهنام نظافتی

بهنام نظافتی [ کد 91600 ]

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

بهنام نظافتی [ کد 91600 ]

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مهندسی عمران

کارشناس عمران

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی عمران

نمونه‌کار های انجام شده

 • مهندسی عمران
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The first level of damage identification is to determine the damage occurrence in structures according to the global change of structural integrity. The most popular and effective method is the response-based method that directly or indirectly interprets the measured response data of the structure. Usually, the data available are the experimental data before and after damage occurred, and the occurrence of damage is determined through finding their difference.

  متن ترجمه شده:

  اولین مرحله درارزیابی خسارت، تعیین خسارت سازه هابنابه تغییرات جهانی تمامیت ساختاری است. مشهورترین وموثرترین روش، روش برپایه پاسخ است که به صورت مستقیم یاغیرمستقیم، داده های پاسخ اندازه گیری شده سازه راتفسیرمی کند. معمولا، قبل وبعدازایجادخسارت تنها داده های تجربی دردسترس هستند، ورخدادخسارت براساس یافتن تفاوتهای آنها، تعیین میشود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -