ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

علی ابوالحسنی جوبند

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علی ابوالحسنی جوبند

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 9 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
16 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه‌ای علوم تربیتی و روانشناسی

من علی ابوالحسنی دانش‌آموخته‌ی علوم تربیتی در دانشگاه تبریز و مترجم زبان انگلیسی هستم.

16 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

نقش و جایگاهی که دوره کودکی در آینده کودکان دارد باعث شکلگیری نهادها و نظام های آموزش وپرورش کودکان در دنیا شده است. هدف تعلیم و تربیت در این دوره، رشد و پرورش کودکان در همه ابعاد است؛ بنابراین این مرحله باید دربردارنده موقعیتها، فعالیتها و تجربههایی باشد که در راستای پرورش همه جانبه کودکان باشد

متن ترجمه شده:

The role and importance of childhood in an individuals future underlies the existence of child education systems and institutions over the world. Education's goal in this course is child's development in all aspects; Therefore the course should contain opportunities, activities and experiences in line with children's comprehensive development.

متن اصلی:

These workshops can easily be found at the website for the American Association of Sexuality Educators, Counselors, and Therapists (AASECT). The ability to discuss sex in a natural, open way is the most essential skill in giving clients permission to share their sexual concerns.

متن ترجمه شده:

این کارگاه‌ها به راحتی در وبسایت اتحادیهٔ آموزگاران، مشاوران و درمانگران جنسیتی آمریکا (AASECT) در دسترس است. توانایی گفت‌وگویی طبیعی و آزاد در مورد سکس، مهارتی اساسی برای قادر کردن مراجعان به اشتراک‌گذاری نگرانی‌های جنسی‌شان است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 78%
راضی 22%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
اميرحسين پورمختار
1400/03/30
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
بهناز قهیه ئی
1400/03/04
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
با ما گفتگو کنید