کیمیا حسینی

کیمیا حسینی [ کد 96129 ]

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

کیمیا حسینی [ کد 96129 ]

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه‌ای زبان آلمانی

تکمیل

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • روانشناسی
 • ادبیات و زبان شناسی
 • گردشگری
 • کشاورزی
 • تاریخ
 • خبر
 • رزومه و انگیزه نامه
 • داستان و رمان
 • سیاسی و روابط بین الملل
 • فلسفه
 • اینترنت و تکنولوژی
 • محیط زیست و منابع طبیعی
 • ورزشی
 • هنر

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -