کیمیا حسینی

کیمیا حسینی

2 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

کیمیا حسینی

2 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه‌ای زبان آلمانی

تکمیل

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]
 • روانشناسی [خوب]
 • ادبیات و زبان شناسی [خوب]
 • گردشگری [خوب]
 • کشاورزی [خوب]
 • تاریخ [خوب]
 • خبر [خوب]
 • رزومه و انگیزه نامه [خوب]
 • داستان و رمان [خوب]
 • سیاسی و روابط بین الملل [خوب]
 • فلسفه [خوب]
 • اینترنت و تکنولوژی [خوب]
 • محیط زیست و منابع طبیعی [خوب]
 • ورزشی [خوب]
 • هنر [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -