سپهر جهانگیری راد

سپهر جهانگیری راد

5 ماه پیش فعال بوده | 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سپهر جهانگیری راد

5 ماه پیش فعال بوده | 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه های مرتبط به شیمی و پزشکی

8 سال تحصیل در کلاس زبان تا سطح Advanced و تجربه ۱ سال ترجمه

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • داستان و رمان [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -