ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

امین ابراهیمی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امین ابراهیمی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم متون عمومی و تخصصی پزشکی

دانشجوی دکترای حرفه ای

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The road to entrepreneurship is often a treacherous one filled with unexpected detours, roadblocks and dead ends. There are lots of sleepless nights, plans that don't work out, funding that doesn't come through and customers that never materialize. It can be so challenging to launch a business that it may make you wonder why anyone willingly sets out on such a path.

متن ترجمه شده:

کارآفرینی اغلب مسیری پرخطر و پر از موانع، بن بست ها و بیراهه های غیرمنتظره است. شب بیداری ها، طرح های بی نتیجه، بودجه های بی حاصل و مشتری های دست نیافتنی بسیاری وجود دارد. راه اندازی یک کسب و کار می تواند آنقدر چالش برانگیز باشد که شاید تعجب آور باشد کسی با میل خود در چنین مسیری قرار گیرد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید