ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهدی اسلامی زاد

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی اسلامی زاد

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی

دانش آموخته فیزیولوژی و دارای چندین مقاله انگلیسی. سابقه همکاری با موسسات ترجمه دیگر. نمونه کار موجود و در صورت درخواست کارفرما قابل ارسال

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Current published data presents confusing results about the effects of platelet-rich fibrin on bone, and there is a need for studies that throw light on its effect. Our main objective therefore was to evaluate (by fractal analysis) osseous regeneration in extraction sockets with and without platelet-rich fibrin in a study with a substantial sample and a reliable technique to calibrate its effects on bone cells. We also assessed the soft tissue response.

متن ترجمه شده:

داده های منتشر شده کنونی نتایج گیج کننده ای راجع به اثرات فیبرین غنی از پلاکت در استخوان ارائه می دهند و مطالعاتی که پرده از اثرات این ماده بردارند مورد نیاز می باشند. بنابراین هدف اصلی ما ارزیابی بازسازی استخوان در محل دندان کشیده شده با یا بدون فیبرین غنی از پلاکت با استفاده از تحلیل فراکتالی در مطالعه ای با تعداد نمونه قابل توجه و استفاده از تکنیک قابل اعتماد برای کالیبره کردن اثرات آن بر سلول های استخوانی بود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید