فاطمه براری روشن

فاطمه براری روشن

2 ماه پیش فعال بوده | 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه براری روشن

2 ماه پیش فعال بوده | 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

:)

امیدوارم که بتونم ترجمه ی خوبی بهتون تحویل بدم و از کارم راضی باشید

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • تاریخ [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -