علی خسروی

علی خسروی [ کد 11803 ]

3 روز پیش فعال بوده | 5 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علی خسروی [ کد 11803 ]

3 روز پیش فعال بوده | 5 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم کامپیوتر - مترجم پتروشیمی، نفت ، گاز و شیمی

دانش آموخته ی فوق لیسانس مهندسی نفت و مدرس زبان انگلیسی.
دارای آیلتس 7.5

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Apart from this there are some limitations in natural fibers. Properties of the Natural fibers vary depending on factors like, age, processing techniques, rainfall and other growing conditions

  متن ترجمه شده:

  جدای از این مساله، در فیبرهای طبیعی محدودیت هایی وجود دارد. خواص فیبرهای طبیعی بسته به فاکتورهایی نظیر عمر، تکنیک های فرآوری، میزان بارش باران و دیگر شرایط رشد، متنوع می باشد.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The story begins with the death of Arthur and introduces Jeevan. Arthur’s death brings Jeevan a kind of unknown happiness that makes him wonder, but later he finds out why. He works in different trades through many years. Recently he had training in paramedics. The moment Arthur falls on stage, he runs toward him to help. “… in the first row of the orchestra section a man was rising from his seat. He’d been training to be a paramedic

  متن ترجمه شده:

  این داستان با مرگ آرتور اغاز شده و چیوان را معرفی می کند. مرگ آرتور باعث بوجود آمدن نوعی خوشحالی ناشناخته برای جیوان می شود که تعجب او را در پی دارد اما بعدا او دلیلش را متوجه می شود. در طول سالیان متمادی او در تجارت های مختلفی کار کرده است. اخیرا او در بهیاری آموزشهایی دیده است. لجظه ای که آرتور بر روی صحنه تعادلش را از دست می دهد او برای کمک بسویش می شتابد. در اولین ردیف ارکستر مردی از روی صندلی اش بلند شده است. او برای کمک پزشک (بهیار) بودن آموزش دیده است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -