فاطمه عربی

فاطمه عربی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه عربی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

عمومی

عمومی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -