ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

حسین حقیقی پور

  • 5 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حسین حقیقی پور

  • 5 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای زبان و ادبیات

عالیم اصلا

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید