حسین حقیقی پور

حسین حقیقی پور [ کد 13864 ]

3 سال پیش فعال بوده | 6 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حسین حقیقی پور [ کد 13864 ]

3 سال پیش فعال بوده | 6 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای زبان و ادبیات

عالیم اصلا

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -