سمانه عباسیان

سمانه عباسیان

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سمانه عباسیان

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه عمومی

فارغ التحصیل کانون زبان ایران
دارای مدرک آموزش زبان انگلیسی TTC

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  We were interested in understanding how mentoring might help mentors who work in stressful occupations. Prior research has suggested that mentoring can improve the emotional health of mentees when a close, trusting relationship is established. We wondered if mentors would receive the same mental health benefits from the relationship.

  متن ترجمه شده:

  ما علاقه مند هستیم که بدانیم چگونه مدیریت میتواند به مربیانی که در شغل های اضطراب زا کار میکنند کمک کند . تحقیقات قبلی نشان داده است که مدیریت میتواند سلامت احساسات شاگردان را بهتر کند وقتی با یک رابطه نزدیک و قابل اعتماد بوجود بیاید . ما درشگفتیم که آیا مربیان هم به همان اندازه سود سلامت احساس را از این رابطه دریافت میکنند.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  In fact, the majority of individuals look to their homes first (62%), before their workplaces (34%) when it comes to where they feel the greatest sense of belonging. While the workplace exceeds neighborhood communities (19%) and places of worship (17%), many individuals spend most of their time at work, and creating workplace communities where people feel like they belong is imperative.

  متن ترجمه شده:

  درواقع اکثریت انسان ها خانه خود را قبل از محیط کار خود قرار میدهند وقتی درباره حس مالکیت بحث میشود . درحالی که محل کار فراتر از اجتماع محل زندگی و محل قابل تقدیری است . بسیاری از افراد بیشتر زمان خود را در حال کار کردن و بوجود آوردن اجتماعات در محل کار میگذرانند جایی که بیشتر مردم حس میکنند که وجودشان از روی اجبار است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -