سمانه عباسیان

سمانه عباسیان [ کد 30495 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سمانه عباسیان [ کد 30495 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه عمومی

فارغ التحصیل کانون زبان ایران
دارای مدرک آموزش زبان انگلیسی TTC

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  We were interested in understanding how mentoring might help mentors who work in stressful occupations. Prior research has suggested that mentoring can improve the emotional health of mentees when a close, trusting relationship is established. We wondered if mentors would receive the same mental health benefits from the relationship.

  متن ترجمه شده:

  ما علاقه مند هستیم که بدانیم چگونه مدیریت میتواند به مربیانی که در شغل های اضطراب زا کار میکنند کمک کند . تحقیقات قبلی نشان داده است که مدیریت میتواند سلامت احساسات شاگردان را بهتر کند وقتی با یک رابطه نزدیک و قابل اعتماد بوجود بیاید . ما درشگفتیم که آیا مربیان هم به همان اندازه سود سلامت احساس را از این رابطه دریافت میکنند.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  In fact, the majority of individuals look to their homes first (62%), before their workplaces (34%) when it comes to where they feel the greatest sense of belonging. While the workplace exceeds neighborhood communities (19%) and places of worship (17%), many individuals spend most of their time at work, and creating workplace communities where people feel like they belong is imperative.

  متن ترجمه شده:

  درواقع اکثریت انسان ها خانه خود را قبل از محیط کار خود قرار میدهند وقتی درباره حس مالکیت بحث میشود . درحالی که محل کار فراتر از اجتماع محل زندگی و محل قابل تقدیری است . بسیاری از افراد بیشتر زمان خود را در حال کار کردن و بوجود آوردن اجتماعات در محل کار میگذرانند جایی که بیشتر مردم حس میکنند که وجودشان از روی اجبار است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -