کیارش دانش

 • 16 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

کیارش دانش

 • 16 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 65 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.1 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از4 رأی ]
149 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی و تخصصی در بیشتر زمینه‌های علوم پایه به‌ویژه فیزیک و ریاضیات و علوم مهندسی

کارشناس فیزیک در گرایش هسته‌ای
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک در گرایش حالت جامد

149 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The Retargeting Campaign At this stage, a prospecting campaign can turn into one that retargets users who you’ve engaged with but who neglected to take further action. Retargeting is about identifying users who showed interest in your product or service on social media and gently circling back to them to see if you can engage them in a way that gets them to engage on a deeper level.

متن ترجمه شده:

پویش بازهدف‌گزینی در این مرحله، یک پویش درحال توسعه می‌تواند به پویشی تبدیل شود که کاربرانی که با آن وارد تعامل شده بودند، اما پیگیری آن برایشان جذاب نبود را بازهدف‌گزینی کند. بازهدف‌گزینی درباره‌ی شناسایی کاربرانی است که در فضای مجازی به محصول یا خدمات شما جذب شدند و حالا می‌خواهید ببینید آیا می‌توانید آنها را بیشتر و عمیق‌تر با محصول یا خدمات خود درگیر کنید یا خیر.

متن اصلی:

And if you wanted to know the average age, you could easily compute another descriptive statistic that identifies this number (that one’s called the mean). Both of these simple descriptive statistics are used to describe data. They do a fine job allowing us to represent the characteristics of a large collection of data such as the 22 cases in our example.

متن ترجمه شده:

و اگر می‌خواهید که سن متوسط را بدانید، به‌راحتی می‌توانید یک آمار توصیفی دیگر را محاسبه کنید که این عدد را به‌دست می‌آورد (که عدد متوسط خوانده می‌شود). هر دوی این آمار توصیفی برای توصیف داده مورد استفاده قرار می‌گیرند و به‌خوبی می‌توانند ویژگی‌های داده‌های بسیار بزرگ، درست مثل ۲۲ موردی که در مثال خود به آنها پرداختیم را بازتولید کنند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 62%
راضی 26%
متوسط 9%
ناراضی 3%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9.1 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایه موسوی
1399/05/12
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
ابراهیم امیری
1399/05/01
 • تخصصی-هوافضا
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب

روان و قابل‌قبول؛ تحویل سریع

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-هوافضا
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب

ترجمه‌ی روان و خوب؛ تحویل به موقع

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید