مهسان شیرازیان

مهسان شیرازیان

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهسان شیرازیان

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

ترجمه با کیفیت و به صرفه، دقیق و روان ارائه میدم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
 • روانشناسی [معمولی]
 • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  At a fundamental level, marketing is the process of understanding your customers, and building and maintaining relationships with them.You have to show them that, as a society, we tune out ads, and promotion, and ego-driven marketing tactics. The reality, is that marketing sits at the intersection of the business and the customer – the great arbiter of the self interests of the business and the needs of the buyer.

  متن ترجمه شده:

  معنی بنیادی بازاریابی فرایند درک مشتریان و ایجاد و حفظ روابط با آن ها است. باید به آن ها نشان دهیم که جامعه ما تبلیغات و تاکتیک های تبلیغاتی خودمحور را نادیده می گیرد. واقعیت این است که بازاریابی در محل تلاقی تجارت و مشتری قرار دارد که بزرگترین حاکم منافع شخصی تجارت و نیازهای خریدار است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -