ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهسان شیرازیان

  • 10 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهسان شیرازیان

  • 10 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی

ترجمه با کیفیت و به صرفه، دقیق و روان ارائه میدم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

At a fundamental level, marketing is the process of understanding your customers, and building and maintaining relationships with them.You have to show them that, as a society, we tune out ads, and promotion, and ego-driven marketing tactics. The reality, is that marketing sits at the intersection of the business and the customer – the great arbiter of the self interests of the business and the needs of the buyer.

متن ترجمه شده:

معنی بنیادی بازاریابی فرایند درک مشتریان و ایجاد و حفظ روابط با آن ها است. باید به آن ها نشان دهیم که جامعه ما تبلیغات و تاکتیک های تبلیغاتی خودمحور را نادیده می گیرد. واقعیت این است که بازاریابی در محل تلاقی تجارت و مشتری قرار دارد که بزرگترین حاکم منافع شخصی تجارت و نیازهای خریدار است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید