ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهدی عبودی

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی عبودی

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 31 رأی ]
امتیاز ترنسیس
10 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
46 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مترجم

“ترجمه از یک زبان به زبان دیگر، سخت ترین بازی فکری است و در مقایسه با آن، معما ها یک بازی پیش پا افتاده و عوامانه هستند. شما یک قطعه از ادبیات یونان را بردارید و سعی کنید آن را بدون اینکه چیزی حذف شود، ترجمه کنید، چه کار لذت بخشی! ”

46 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

If we point the camera flash directly into a space, we get a dreaded bright area in the centre. And then a quick drop to shadow around it. Turn the flash so that it bounces off a wall behind you, the ceiling right above you, or even one of the side walls. This way you’re allowing that light to diffuse into the space and give a more even look. I also recommend using your flash on manual mode.

متن ترجمه شده:

اگر فلش دوربین را به مستقیما به سمتی نشانه بگیریم فقط یک منطقه کاملا روشن در مرکز خواهیم داشت

متن اصلی:

Pigeon Lice, Mites and Flies External parasites, such as lice, mites and flies are a real bother to your pet pigeon. These annoying pests not only bite and irritate your pigeon but they can also cause more serious damage. A scaly appearance to the unfeathered areas of your pigeon, tiny holes in the feather shafts and itchy birds are all signs of external parasites

متن ترجمه شده:

انگل های خارجی همچون کرم پنیر ، شپش و حشرات پرنده می توانند به طور جدی برای کبوتران خانگی شما مزاحمت ایجاد کنند

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 61%
راضی 32%
متوسط 6%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
ITG WEB
1397/11/19
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
ITG WEB
1397/11/30
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-هنر
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید