مهرنوش موذنی

مهرنوش موذنی [ کد 16478 ]

3 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهرنوش موذنی [ کد 16478 ]

3 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

ترجمه دقیق و روان متون انگلیسی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  During the interview, Post advised confirming and documenting that the employee has returned all company property; that they have not taken, copied or transmitted any intellectual property or sensitive company information; and that they are aware of any continuing obligations not to use or appropriate your company's business information.

  متن ترجمه شده:

  در طول مصاحبه، «پست» توصیه کرد، به صورت مستند مطمئن شوید کارمند همه اموال شرکت را بازگردانده است؛ و اینکه مالکیت فکری یا اطلاعات حساس شرکت را برنداشته، کپی و یا منتقل نکرده است؛ و به این مسئله واقف است که تعهد دارد از اطلاعات کسب و کار شرکت شما استفاده یا برداشت شخصی نکند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -