ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهرنوش موذنی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهرنوش موذنی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی

ترجمه دقیق و روان متون انگلیسی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

During the interview, Post advised confirming and documenting that the employee has returned all company property; that they have not taken, copied or transmitted any intellectual property or sensitive company information; and that they are aware of any continuing obligations not to use or appropriate your company's business information.

متن ترجمه شده:

در طول مصاحبه، «پست» توصیه کرد، به صورت مستند مطمئن شوید کارمند همه اموال شرکت را بازگردانده است؛ و اینکه مالکیت فکری یا اطلاعات حساس شرکت را برنداشته، کپی و یا منتقل نکرده است؛ و به این مسئله واقف است که تعهد دارد از اطلاعات کسب و کار شرکت شما استفاده یا برداشت شخصی نکند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید