حسین اکبری

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حسین اکبری

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای به مدت 19 سال

از سال 79 به محض ورود به دانشگاه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی را شروع کردم و تقریبا در تمام زمینه ها متن برای ترجمه داشته ام. با افزایش فعالیت های مهندسی در شرکت های پیمانکار و مشاور نفت و گازی فعالیت ترجمه ای ام خارج از شرکت کمی شده بود.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید