نسیم مرادی غیاث ابادی

نسیم مرادی غیاث ابادی [ کد 43885 ]

4 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نسیم مرادی غیاث ابادی [ کد 43885 ]

4 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی-مهندسی برق

ترجمه ی متون عمومی و همچنین تخصصی رشته مهندسی برق

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • مجموعه مهندسی برق

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The result of the neo-formalist analysis is to be a dominant one. This term covers the most important elements that make the film a refinement. Shawshank Redemption appeals to the viewer by various means and gives him the opportunity to think about all the views it presents.

  متن ترجمه شده:

  نتیجه ی تحلیل نئو-فورمالیست،باید نتیجه ی غالب باشد.این بخش مهم ترین عناصری که از فیلم یک تهذیب میسازد را پوشش میدهد.رهایی شاوشنک بینندگانی با مقاصد مختلف را جذب کرده است و به او این فرصت را میدهد تا در مورد همه ی نظرات ارائه شده تفکر کند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -