ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نسیم مرادی غیاث ابادی

  • 11 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نسیم مرادی غیاث ابادی

  • 11 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی-مهندسی برق

ترجمه ی متون عمومی و همچنین تخصصی رشته مهندسی برق

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The result of the neo-formalist analysis is to be a dominant one. This term covers the most important elements that make the film a refinement. Shawshank Redemption appeals to the viewer by various means and gives him the opportunity to think about all the views it presents.

متن ترجمه شده:

نتیجه ی تحلیل نئو-فورمالیست،باید نتیجه ی غالب باشد.این بخش مهم ترین عناصری که از فیلم یک تهذیب میسازد را پوشش میدهد.رهایی شاوشنک بینندگانی با مقاصد مختلف را جذب کرده است و به او این فرصت را میدهد تا در مورد همه ی نظرات ارائه شده تفکر کند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید