نازنین سالاری

نازنین سالاری

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نازنین سالاری

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه دندان پزشکی

مشارکت با چند استاد برای ترجمه رفرنس های انگلیسی در زمینه دندان پزشکی
مصلط به ادبیات فارسی و اصطلاحات پزشکی و به خصوص دندان پزشکی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -