ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

منصوره شیخی

  • 26 دقیقه پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

منصوره شیخی

  • 26 دقیقه پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
6.8 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 1 رأی ]
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم زمینه های عمومی و تخصصی

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی،اشنا به مباحث زیست و شیمی

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

. The simple truth was that there was no way that Timothy could have had any other father than Stephen. Isobel was not content with this statement of the truth; instead she carried on, as if riding the crest of a wave, “You see,” she went on, “we have never really liked you, Jane, you do not fit into our family.” Later she apologized for her outburst, but from my point of view it was too late.

متن ترجمه شده:

حقیقت ساده این بود که امکان نداشت تیموتی پدری غیر از استفان داشته باشد.ایزابل از این حقیقت خشنود نبود و به جای کوتاه امدن به بحث ادامه داد: "ببین جین،ما هیچ وقت از تو خوشمون نمی اومد،تو در حد خونواده ما نیستی." ایزابل بعد ها بخاطر از دست دادن کنترل و رفتار عصبیش عذرخواهی کرد،اما از نظر من زیادی دیر شده بود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 0%
راضی 0%
متوسط 100%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
حمید حسین پور
1400/05/10
  • عمومی
  • انگلیسی به فارسی
  • معمولی
  • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید