ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

nima rahdari

 • 8 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

nima rahdari

 • 8 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
5.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 2 رأی ]
2 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای

تجربه چندین ساله در ترجمه مقالات مختلف

2 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The introduction of bias isn’t always obvious during a model’s construction because you may not realize the downstream impacts of your data and choices until much later. Once you do, it’s hard to retroactively identify where that bias came from and then figure out how to get rid of it.

متن ترجمه شده:

دامنه تعصب همیشه در طول ساخت و ساز مدل مشخص نیست،زیرا ممکن است اثرات منفی آن.......

متن اصلی:

While most organizations have already begun the work to extract value from their data, fewer than half of the leaders at the summit had a true data strategy designed to deliver business results. Data executives need to focus on the nuts-and-bolts elements to make data work, including a robust governance and architecture, but not lose sight of the need to focus on business impact.

متن ترجمه شده:

در حالیکه اکثر سازمانها در حال حاضر کار خود را برای استخراج ارزش از داده های خود آغاز کرده اند، کمتر از نیمی از رهبران این اجلاس یک استراتژی داده ای درست را برای ارائه نتایج کسب و کار ایجاد کرده اند.....

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 0%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 50%
کیفیت ترجمه
5.5 از 10
تحویل به موقع
7.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
5.5 از 10
davod rezai
1397/12/04
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
پویا خدیش
1397/12/01
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
ناراضی
کیفیت ترجمه
5 از 10
تحویل به موقع
5 از 10
رعایت اصول نگارشی
4 از 10
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید