امید وزیری نسب

امید وزیری نسب

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امید وزیری نسب

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

عمومی - زیرنویس فیلم و سریال

دارای مدرک FCE زبان

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Plan your route. Have a clear route from start to finish in mind before you begin to move the piano, and communicate it to everyone who is helping you move.

  متن ترجمه شده:

  مسیر خود را برنامه ریزی کنید. یک مسیر عبور مشخص در ذهن داشته باشید قبل از اینکه شروع به جا‌به‌جایی پیانو کنید و با کسانی که کمک شما به جا‌به‌جایی میکنند ارتباط برقرار کنید.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -