ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

امید وزیری نسب

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امید وزیری نسب

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

عمومی - زیرنویس فیلم و سریال

دارای مدرک FCE زبان

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Plan your route. Have a clear route from start to finish in mind before you begin to move the piano, and communicate it to everyone who is helping you move.

متن ترجمه شده:

مسیر خود را برنامه ریزی کنید. یک مسیر عبور مشخص در ذهن داشته باشید قبل از اینکه شروع به جا‌به‌جایی پیانو کنید و با کسانی که کمک شما به جا‌به‌جایی میکنند ارتباط برقرار کنید.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید