پریسا دباغ

پریسا دباغ

2 ماه پیش فعال بوده | 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پریسا دباغ

2 ماه پیش فعال بوده | 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم زبان انگلیسی و روسی

مترجم و مدرس زبان انگلیسی و روسی.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • داستان و رمان [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -