پروین میرزایی

پروین میرزایی

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پروین میرزایی

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه‌ی عمومی، زبانشناسی و روانشناسی

دارای مدرک کارشناسی آموزش زبان انگلیسی، و کارشناسی ارشد زبانشناسی هستم. در انجام ترجمه‌ها دقیق و منظم و وقت شناس هستم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -