ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Pegah Pourzargham

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Pegah Pourzargham

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه ی عمومی، پزشکی و آزمایشگاهی، مقالات

تخصص اینجانب در ترجمه متون به زبان مورد نیاز افراد می باشد.(محاوره، اداری و رسمی، کودکانه)

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

of course, the schematic layout of the film is not readily apparent upon a first viewing of the film. the action moves quickly, and there are too many characters and similar compartments for the spectator to assimilate them thoroughly. All that is apparent is that the set design and framing of space are helping in some way to organize the narrative action in a more comprehensible fashion.

متن ترجمه شده:

البته، طرح شماتیک فیلم در دید اول، به طور کامل مشخص نیست. حرکات به تندی انجام می شوند و شخصیت ها و خلل بسیاری وجود دارند که تماشاگر بتواند آن ها را جذب کند. تمام چیزی که آشکارا معلوم می باشد این است که طراحی صحنه و چارچوب فضا، به گونه ای به سازماندهی روایت به روشی واضح تر، کمک می کنند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید