پویا فرج اللهی

پویا فرج اللهی

3 سال پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پویا فرج اللهی

3 سال پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای متون تجاری، اقتصادی، بانکی و ...

بیش از 15 سال سابقه حرفه ای
کارشناس مترجمی زبان
کارشناس ارشد آموزش زبان

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • قرارداد و اسناد تجاری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -