صفورا رحیمی

صفورا رحیمی [ کد 24840 ]

1 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

صفورا رحیمی [ کد 24840 ]

1 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مهندس شیمی

مهندس شیمی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

  • علم شیمی
  • مواد و متالورژی

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -