شرمین ایلخانی زاده

شرمین ایلخانی زاده [ کد 56027 ]

1 ماه پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شرمین ایلخانی زاده [ کد 56027 ]

1 ماه پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای فیزیک

مترجم متون عمومی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -