اعظم باقری

اعظم باقری [ کد 14523 ]

2 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

اعظم باقری [ کد 14523 ]

2 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم ارشد در همه زمینه ها

کارشناس ارشد زبان انگلیسی با 20 سال سابقه ترجمه

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • پزشکی
 • علم شیمی

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The units chosen are often part of a neighbourhood, especially if the input is some kind of image. In even more complex implementations the weights connected to units that examine similar neighbourhoods at different location s may be forced to be identical(shared weights). Such advanced MLP networks, although of great practical importance,are not universally applicable and are not considered further here.

  متن ترجمه شده:

  واحدهای انتخاب شده اغلب مجاور هستند، به خصوص اگر ورودی نوعی تصویر باشد. در اجرا های پیچیده تر، وزن های متصل به واحد هایی که یک مجاورت را در مکان های مختلف بررسی می کنند، باید یکسان باشند (وزن های مشترک). چنین شبکه های پیشرفته MLP، هرچند از اهمیت عملی زیادی برخوردارند، به طور جهانی قابل اجرا نیستند و بیش از این انها را مطرح نمی کنیم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -