ناصر منصوری

ناصر منصوری

6 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ناصر منصوری

6 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

کارشناس ارشد ترجمه

8 سال سابقه ترجمه:
ترجمه مقالات تخصصی
ترجمه شنیداری و چند رسانه ای
ترجمه وبسایت
ترجمه فرهنگ-بست و بومی سازی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • مدیریت [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -