ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ایجاد سفارش ترجمه در ترنسیس تنها با چند کلیک

بر مبنای کیفیت و قیمت بهترین مترجم را برای ترجمه متن خود انتخاب کنید

  • از طریق فرم سمت چپ سفارش خود را ثبت کنید
    از طریق فرم سمت چپ سفارش خود را ثبت کنید
  • یکی از پیشنهاد ها را انتخاب کنید، بعد از ثبت سفارش مترجمین بر روی سفارش شما پیشنهاد می گذارند. یکی از آنها را انتخاب کنید و مبلغ را واریز کنید
    یکی از پیشنهاد ها را انتخاب کنید، بعد از ثبت سفارش مترجمین بر روی سفارش شما پیشنهاد می گذارند. یکی از آنها را انتخاب کنید و مبلغ را واریز کنید
  • فایل ترجمه را تحویل بگیرید، نظرات و تغییرات ترجمه را به مترجم اعلام نمایید و پس از تکمیل کامل پروژه، مبلغ را آزاد سازی کنید
    فایل ترجمه را تحویل بگیرید، نظرات و تغییرات ترجمه را به مترجم اعلام نمایید و پس از تکمیل کامل پروژه، مبلغ را آزاد سازی کنید

ایجاد سفارش ترجمه در ترنسیس تنها با چند کلیک

بر مبنای کیفیت و قیمت بهترین مترجم را برای ترجمه متن خود انتخاب کنید

انتخاب زبان و زمینه ترجمه

به

نوع محتوا

فرمت فایل خود را مشخص فرمایید

محتوای سفارش

فایل شما با موفقیت بارگذاری شد

اکنون میتوانید به مرحله بعد بروید، اگر میخواهید فایل دیگری را جایگزین این فایل کنید روی دکمه ضربدر کلیک کنید

فایل مورد نظر را داخل این کادر بیندازید یا

کیفیت ترجمه

حق دسترسی

در این قسمت مشخص می کنید که چه افرادی بتوانند به پروژه شما دسترسی داشته باشند.

مهلت ترجمه

هر مترجم روزانه 1200 کلمه می تواند ترجمه کند اگر ترجمه خود را زودتر از زمان استاندارد می خواهید گزینه “فوری” را تیک بزنید
روز

توضیحات

با ما گفتگو کنید