سال نو مبارک! متفاوت ترین هدیه نوروزی (کلیک کنید)
ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

دلارام خاکپور

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

دلارام خاکپور

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.1 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 43 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.7 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از10 رأی ]
72 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای فارسی به انگلیسی

دلارام خاکپور هستم دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی.
سابقه ترجمه از سال ۱۳۹۱
انجام ترجمه فارسی به انگلیسی و ترکی استانبولی به فارسی

72 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

حرفش را با دیدن نشانه روی شانه کلورا قطع کرد و بی اختیار دستش را کشید، به وضوح سعی کرد موضوع را جمع کند، خنده زورکی زد و نگاهش را به سختی از نشان برداشت" معذرت می خوام ... فکر نمی‌کردم جادوگران آسمان... انقدر بچه سال باشند... " کلورا با بی تفاوتی گفت" مهم نیست" آرام برگشت، اولین کسی نبود که نشان روی ردایش تعجب می کرد، نشانی که فقط به دانشجویان بالا مقام و با استعداد داده می شد.

متن ترجمه شده:

He stopped in mid-sentence when he saw the sign on Chlora's shoulder, withdrawing his hand involuntarily, he was obviously trying to change the subject, he gave a mirthless laugh and looked away from the sign with difficulty, "I'm sorry... I had no idea witches of the sky... could be so young...". "Doesn't matter" Chlora answered indifferently. She turned away slowly, he was not the first person to be surprised about the sign on her cloak, a sign which was only given to honorable and talented students.

متن اصلی:

با توجه به نتایج حاصل و مقایسه میانگین میزان خطای هر یک از الگوریتم ها کمترین میزان خطا در الگوریتم svm و در حالت kernel type Rdial به دست آمده است . بنا بر این بهترین مدل پیشنهادی برای بدست آوردن پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان الگوریتم SVM به دست می آید

متن ترجمه شده:

Based on the obtained results and the comparison of the average error rate of each algorithm, the lowest error rate is obtained in the SVM algorithm and in the mode of kernel type Rdial. Thus, the SVM algorithm is obtained as the best proposed model for predicting students' academic performance.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 58%
راضی 35%
متوسط 7%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 40%
راضی 40%
متوسط 20%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.5 از 10
صفورا جزینی
1399/11/25
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
مرجان مسافر
1399/11/07
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7.9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید