ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نسیم حسینی

 • 9 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نسیم حسینی

 • 9 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 48 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
113 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

تجاری و بازرگانی، عمومی، کامپیوتر، مکانیک و صنایع

113 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Here we used three instead of two levels of success, in order to have more detailed description of found clusters. In essence, any number of success levels could be used, but empirically we detected highest clarity of cluster interpretations when using three levels. This was also true for the number of clusters, which we set to three.

متن ترجمه شده:

در اینجا به جای استفاده از دو سطح موفقیت از سه سطح استفاده کردیم تا توصیف دقیق‌تری از خوشه‌های بدست آمده داشته باشیم. در اصل، می‌توان از هر تعداد سطح موفقیت استفاده کرد، ولی ما به طور تجربی دریافته‌ایم که واضح‌ترین تفاسیر از خوشه زمانی حاصل می‌شوند که از سه سطح موفقیت استفاده می‌کنیم. همین امر دربارۀ تعداد خوشه‌ها- که سه عدد تعیین شده بود- نیز صادق است.

متن اصلی:

They have indicated that self-learning is a skill, which students have to improve with proper guidance and the students tend to be more active self-learners at the online course environment with frequent assessments, quick instructor support, informative interactive content and direct student interactions.

متن ترجمه شده:

به گفتۀ آن‌ها خودآموزی یک مهارت است که دانش‌آموزان باید با هدایت صحیح آن را ارتقا دهند، همچنین با ارزیابی‌های مداوم، پشتیبانی سریع مربی، محتوای تعاملی آگاهی‌دهنده و تعاملات دانش‌آموزی مستقیم، دانش‌اموزان به خودآموزان فعال‌تری در محیط درسی آنلاین بدل خواهند شد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 58%
راضی 40%
متوسط 2%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
8.3 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
سایت ترنسیس
1396/10/24
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
1396/10/24
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.5 از 10
تحویل به موقع
9.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

متن مبدا مشکلات و ایرادات زیادی داشت اما مترجم با کیفیت خوب و قابل‌قبولی کار رو انجام داد.

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید