کتایون پورکمالی

کتایون پورکمالی

4 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

کتایون پورکمالی

4 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان [ از 3 رأی ]

مترجم زبان انگلیسی

...

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • پزشکی [معمولی]
 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
 • قرارداد و اسناد تجاری [معمولی]
 • گردشگری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  If not for a couple of inches, it would have been another story. On the pitch before the third strike, Lazzeri drove one into the left field seats, a sure grand slam that hooked foul at the last second. It was enough to give you apoplexy. Alexander hung in there through the eighth and ninth to nail down the win, and to top it off,

  متن ترجمه شده:

  اگرنه بخاطر چند اینچ ، ماجرای دیگری بود.در سرازیری قبل از ضربه سوم، Lazzeri به سمت محل صندلی سمت چپ کوبید، موفقیت قطعی بزرگ که در لحظه آخر مورد ناجوانمردی قرار گرفت .همان کافی بود که شما را سکته بدهد. الکساندر برای هشتمین و نهمین بار با چنگ زدن به موفقیت آن را حفظ کرکد و به یاد ماندنی به پایان برد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 67%
راضی 33%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.3 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10
  سایت ترنسیس 1397/10/30
  عنوان پروژه:ترجمه قوانین (توضیحات حتما خوانده شود)
  عمومی | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  7 از 10
  بهاره صادقی 1397/10/24
  عنوان پروژه:ترجمه عمومی - 20667
  عمومی | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10