ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

یونس قبادی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

یونس قبادی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه های عمومی ، خبر، فلسفه، ادبیات، هنر و زبانشناسی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

These are the best times throughout your day to incorporate all those little things that you “wished” you had time for. Over time, these habits become a lifestyle, and you will find yourself well ahead of the pack. Nothing great ever transcends from haste. Cutting corners will eventually catch up to you, and as with anything, quality always beats quantity.

متن ترجمه شده:

این لحظات بهترین زمان در روز است تا به چیز های کوچکی که همیشه آرزو می کردید برایشان وقت داشتید برسید. این عادتها در گذر زمان در شیوه زندگی شما جای می گیرند و به زودی خود را جلوتر از بقیه می بینید. هیچ دست آورد بزرگی از عجله کردن حاصل نمی شود. از سر وته کارها زدن بالاخره شما را به دردسر خواهد انداخت و فراموش نکنید مثل همه کارهای دیگر کیفیت همیشه بهتر از کمیت است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید