ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ishtar hekmat

 • 6 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ishtar hekmat

 • 6 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 92 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از22 رأی ]
133 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه متون انگلیسی, فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

ترجمه عبارت است از پیدا کردن نزدیکترین معادل طبیعی پیام زبان مبدا در زبان گیرنده، نخست از لحاظ معنایی و دوم از لحاظ سبک؛ بطوری که پیام نوشتاری در زبان اول را با همان پیام در زبان دوم جایگزین ‌کند.

15 سال سابقه ترجمه متون انگلیسی, فارسی و عربی، مترجم کتاب های منتخب آثار گروه MVRDV, خانه در هزاره سوم، ساختمان های تحقیق و توسعه، همچنین همکاری با پروژه تکفای شورایعالی اطلاع رسانی و برخی شرکت های خصوصی و مراکز روانشناسی

133 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Finally their incessant blaming, their lack of empathy for each other’s feelings, and their cold, inflexible body language that permeated our sessions made complete sense. Their marriage had become sex starved.

متن ترجمه شده:

بی¬گمان سرزنش¬های بی¬پایان آنها، عدم همدلی با احساسات یکدیگر و زبان بدن سرد و انعطاف ناپذیرشان که سراسر جلسه¬های¬مان را آکنده بودند، اصل موضوع را نشان می¬دادند. ازدواج آنها تشنه¬ی رابطه¬ی جنسی شده بود.

متن اصلی:

While offering contributions to our knowledge on modern governance, the model of social and political governance tends to avoid or at least overlooks the economic, and especially the political economy, dimensions and questions. Economic dimension is the central dimension of all governance processes, structures, and values; ignoring this central dimension obscures any meaningful discussion or discourse on democratic governance. The notion of “good governance” has been promoted through international agencies as well as corporate and government consultants whose main purpose it has been to structurally reform the governments and economies in developing countries in favor of globalizing corporate elites.

متن ترجمه شده:

این مدل از حکمرانی اجتماعی و سیاسی نوین، درعین‌حال که به دانش ما درزمینه¬ی حکمرانی نوین کمک می‌کند، قصد دارد از ابعاد و پرسمان‌های اقتصادی، خصوصاً اقتصاد سیاسی، پرهیز یا حداقل چشم‌پوشی کند. بعد اقتصادی، مهمترین بعد تمامی فرآیندها، ساختارها و ارزش‌های حکمرانی است؛ نادیده گرفتن این بعد مهم می‌تواند هرگونه بحث و گفتمان مرتبط با حکمرانی دموکراتیک را در ابهام فروبرده یا بی‌معنا کند. مفهوم «حکمرانی خوب» در میان سازمان‌های بین‌المللی و نیز مشاوران شرکت‌ها و حکومت‌هایی رواج یافته است که هدفشان اصلاح ساختاری حکومت‌ها و اقتصاد در کشورهای درحال‌توسعه و به نفع جهانی‌سازی نخبگان شرکت‌ها است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 86%
راضی 14%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 82%
راضی 18%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
آرشام عموئي
1400/01/25
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
پیمان رجبی
1399/12/22
 • تخصصی-محیط زیست و منابع طبیعی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

تجربه ای بسیار خوب و مثبت! با وجود حجم بالای کار و زمان محدود، کار حرفه ای، در زمان مقرر، با تعهد و دقت انجام شد. همچنین ویرایش ها با همفکری و توجه به نکات صورت پذیرفت. امیدوارم به زودی در پروژه ی بعدی همکاری داشته باشیم!

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-فلسفه
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید