ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ishtar hekmat

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ishtar hekmat

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 106 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از24 رأی ]
158 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه متون انگلیسی, فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

ترجمه عبارت است از پیدا کردن نزدیکترین معادل طبیعی پیام زبان مبدا در زبان گیرنده، نخست از لحاظ معنایی و دوم از لحاظ سبک؛ بطوری که پیام نوشتاری در زبان اول را با همان پیام در زبان دوم جایگزین ‌کند.

15 سال سابقه ترجمه متون انگلیسی, فارسی و عربی، مترجم کتاب های منتخب آثار گروه MVRDV, خانه در هزاره سوم، ساختمان های تحقیق و توسعه، همچنین همکاری با پروژه تکفای شورایعالی اطلاع رسانی و برخی شرکت های خصوصی و مراکز روانشناسی

158 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Few things are more frustrating for talented professionals than hitting a ceiling in their careers because they lack the appropriate leadership style. A boss senses that something is missing in a person’s tool kit but can’t put a finger on exactly what it is or how the person can improve. The boss says something like “You’re lacking important intangibles” or “You need more gravitas” but fails to provide specific advice or tools for improving.

متن ترجمه شده:

اگر افراد کار بلد بااستعداد از سبک رهبری مناسب بی‌بهره باشند، در کار و حرفه¬ی خود با اندک مواردی مواجه خواهند شد که آنها را بی‌نهایت کلافه و خشمگین می‌کنند. شخصی در جایگاه رئیس احساس می‌کند که یک جای کار کارمندی ایراد دارد اما نمی‌تواند دقیقاً بر روی آن ایراد انگشت بگذارد یا به چگونگی بهبود کار اشاره کند. رئیس می¬تواند جملاتی مانند «شما از درک مسائل بغرنج و مهم عاجز هستید» یا «باید جدی¬تر باشید» را به زبان بیاورد اما نمی‌تواند در راستای بهبود اوضاع توصیه‌ای داشته باشد یا ابزاری را فراهم آورد.

متن اصلی:

Finally their incessant blaming, their lack of empathy for each other’s feelings, and their cold, inflexible body language that permeated our sessions made complete sense. Their marriage had become sex starved.

متن ترجمه شده:

بی¬گمان سرزنش¬های بی¬پایان آنها، عدم همدلی با احساسات یکدیگر و زبان بدن سرد و انعطاف ناپذیرشان که سراسر جلسه¬های¬مان را آکنده بودند، اصل موضوع را نشان می¬دادند. ازدواج آنها تشنه¬ی رابطه¬ی جنسی شده بود.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 86%
راضی 14%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 79%
راضی 21%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
شهرزاد صبوری
1400/04/31
 • تخصصی-سیاسی و روابط بین الملل
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
شهرزاد صبوری
1400/04/31
 • تخصصی-داستان و رمان
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-داستان و رمان
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-ادبیات و زبان شناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید