ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

صدیقه خادمی

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

صدیقه خادمی

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 51 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.8 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از8 رأی ]
93 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

93 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Because of the lack of availability of most of the devices in IoT, the capacity of their availability in network, the variety of devices connected, and the lack of adaptation of safety standards are great challenges. The non-compliance to the standards of the devices will contribute more to the data security breaches. It may lead to unau- thorized access to data from one’s private space.

متن ترجمه شده:

به سبب فقدان دسترس ‌پذیری بیشتر دستگاه ‌ها در IoT، ظرفیت دسترس‌ پذیری آنها در شبکه، تنوع دستگاه‌ های متصل و فقدان انطباق استانداردهای ایمنی مشکلات بزرگی به شمار می‌ روند. عدم رعایت استانداردهای دستگاه‌ ها تأثیر بیشتری بر نقض های امنیت داده‌ ها خواهد داشت. این امر ممکن است به دسترسی غیرمجاز به داده ها از فضای خصوصی شخص منجر گردد.

متن اصلی:

From being mainly a provider of capital, management and technology to its outlying affiliates, each operating more or less independently, and then a coordinator of the way in which resources are used within a closely knit family of affiliates, the decision-making nexus of the MNE has come to resemble the central nervous system of a much larger group of interdependent, but less formally governed activities aimed primarily at advancing the global competitive strategy and position of the core organisation.

متن ترجمه شده:

از تأمین‌کننده‌ی عمده‌ی سرمایه، مدیریت و تکنولوژی بودن گرفته تا وابستگی‌های دورتر آن، که هر یک تا حدودی مستقل فعالیت می‌کنند، و بنابراین یک هماهنگ‌ساز مسیر که در آن منابع در یک خانواده‌ی بسیار متحد از وابستگی‌ها استفاده می‌شوند، شبکه‌ی تصمیم‌گیری MNE به سیستم عصبی مرکزی یک گروه بسیار بزرگتر وابسته به هم شبیه می‌شود، و به شکلی کمتر رسمی، فعالیت‌هایی که در درجه‌ی نخست ارتقاء استراتژی رقابت جهانی و موقعیت سازمان اصلی را هدف قرار می‌دهند، کنترل می‌کند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 67%
راضی 29%
متوسط 4%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 38%
راضی 50%
متوسط 13%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
hossein shadzi
1400/05/14
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
حسین لواسانی
1400/04/16
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.2 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید