صدیقه خادمی

 • 5 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

صدیقه خادمی

 • 5 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 22 رأی ]
امتیاز ترنسیس
6.9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
48 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

ترجمه تخصصی متون روانشناسی_ زبانشناسی_ علوم اجتماعی_ مدیریت و صنایع-حسابداری و مالی -بازرگانی - کامپیوتر-اقتصاد
ترجمه متون عمومی

48 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

After just one night of short sleep, individuals experience the effects of sleep deprivation the following day, which include difficulty focusing, irritability, impulsivity, and lack of balance.

متن ترجمه شده:

پس از فقط یک شب کم خوابی، افراد اثرات کمبود خواب را در روز بعد تجربه می کنند، که شامل مشکل تمرکز، بی حوصلگی، تکانشگری و عدم تعادل است.

متن اصلی:

Designing individual hospital logistics systems without connecting the various players and their IT systems is impossible today. Particularly due to the pressure to form lean structures, the cooperation model between hospitals, suppliers, and logistics service providers is becoming more and more necessary. Cooperation can generate effective contributions to cost reduction only when business processes are largely standardized and automated. Suitable systems integration between the cooperation partners in healthcare logistics, therefore, is increasingly mandatory.

متن ترجمه شده:

طراحی سیستم های لجستیک بیمارستان شخصی بدون اتصال افراد مختلف و سیستم های فناوری اطلاعات امروزی غیرممکن است. به ویژه با توجه به فشار برای شکل دادن ساختارهای ناب، مدل همکاری بین بیمارستان ها، تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات لجستیک بیشتر و بیشتر ضروری می شود. همکاری تنها زمانی می تواند کمکهای مؤثری در کاهش هزینه ها ایجاد کند که فرایندهای تجارت به طور گسترده ای استانداردسازی و خودکار شده باشد. بنابراین ادغام سیستم های مناسب بین شرکای تجاری در لجستیک بهداشت و درمان، بیش از پیش اجباری است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 59%
راضی 32%
متوسط 9%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 0%
متوسط 100%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
مهدی بهزاد
1399/06/14
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
4 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
مهدی بهزاد
1399/06/12
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

کیفیت ترجمه و انتخاب ترجمه مناسب برای واژگان تخصصی ضعیف بود

متوسط
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
با ما گفتگو کنید