ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

صدیقه خادمی

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

صدیقه خادمی

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 41 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از6 رأی ]
76 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

76 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Since the concept of CX is about augmenting the product innovation's narrow focus, it is vital to view it at a broader scope. CX is not only about the buying experience or customer service. In fact, CX starts long before customers buy the product and continues long after. It encompasses all the touchpoints customers might have with the product: brand communications, retail experience, salesforce interaction, product usage, customer service, and conversations with other customers. Companies must orchestrate all these touchpoints to deliver a seamless CX that is meaningful and memorable for the customers.

متن ترجمه شده:

از آنجا که مفهوم CX با تقویت تأکید محدود بر نوآوری در محصولات مرتبط است، بنابراین در نظر گرفتن آن در یک گستره‌ی وسیع‌تر امری حیاتی به شمار می‌رود. CX فقط به تجربه‌ی خرید یا خدمات مشتریان مربوط نمی‌شود. در واقع، CX مدت‌ها قبل از اینکه مشتریان محصول را بخرند آغاز می‌شود و تا مدت‌ها بعد از آن همچنان ادامه می‌یابد. این مفهوم، شامل تمام حوزه‌ها‌ی تماس مشتریان با محصول است یعنی: ارتباطات برند، تجربه‌ی خرده‌فروشی، تعامل با عوامل فروش، کاربرد محصول، خدمات مشتریان و آشنایی با سایر مشتریان. برای ارائه یک CX یکپارچه که برای مشتریان معنادار و جالب باشد، شرکت‌ها باید تمام این حوزه‌های تماس را با هم هماهنگ نمایند.

متن اصلی:

From being mainly a provider of capital, management and technology to its outlying affiliates, each operating more or less independently, and then a coordinator of the way in which resources are used within a closely knit family of affiliates, the decision-making nexus of the MNE has come to resemble the central nervous system of a much larger group of interdependent, but less formally governed activities aimed primarily at advancing the global competitive strategy and position of the core organisation.

متن ترجمه شده:

از تأمین‌کننده‌ی عمده‌ی سرمایه، مدیریت و تکنولوژی بودن گرفته تا وابستگی‌های دورتر آن، که هر یک تا حدودی مستقل فعالیت می‌کنند، و بنابراین یک هماهنگ‌ساز مسیر که در آن منابع در یک خانواده‌ی بسیار متحد از وابستگی‌ها استفاده می‌شوند، شبکه‌ی تصمیم‌گیری MNE به سیستم عصبی مرکزی یک گروه بسیار بزرگتر وابسته به هم شبیه می‌شود، و به شکلی کمتر رسمی، فعالیت‌هایی که در درجه‌ی نخست ارتقاء استراتژی رقابت جهانی و موقعیت سازمان اصلی را هدف قرار می‌دهند، کنترل می‌کند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 66%
راضی 29%
متوسط 5%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 33%
راضی 50%
متوسط 17%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
محمد گلی
1400/02/15
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
علی احمری
1400/02/09

همه چیز خوب و تمیز بود

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7.9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید