ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

صدیقه خادمی

 • 11 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

صدیقه خادمی

 • 11 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 27 رأی ]
امتیاز ترنسیس
7.8 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از4 رأی ]
54 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

54 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

such approaches can only achieve practical speedup for relatively large, “squarish” matrices due to the extra memory overhead, and their usages are limited due to the considerable workspace. We resent novel Strassen primitives for GPUs that can be composed to generate a family of Strassen algorithms.

متن ترجمه شده:

به دلیل سربار حافظه‌ی اضافی، چنین رویکردهایی فقط می‌توانند برای ماتریس‌های نسبتاً بزرگ و "مربع شکل" به سرعتی کاربردی دست یابند و به دلیل فضای کار قابل توجه، کاربردهای آنها محدود می‌شود. ما از ابتکارات جدید استراسن در خصوص واحدهای پردازش گرافیکی که می‌توانند به منظور تولید خانواده‌ای از الگوریتم‌های استراسن تلفیق شوند، مضایقه می‌کنیم.

متن اصلی:

At the end of its investigation, the IACD’s findings are reported to the AfDB’s President, who decides on the appropriate sanction. In adopting the final decision, the President may be supported by the Advisory Committee on Corruption and Fraud (ACCF), composed of five individuals: three senior staff members chosen by the President, the General Counsel and the Auditor General.

متن ترجمه شده:

در پایان بررسی، یافته‌های IACD به رئیس‌ AfDB که در خصوص مجازات مناسب تصمیم‌گیری می‌کند، گزارش داده می‌شود. ممکن است در اتخاذ تصمیم نهایی، کمیته‌ی مشورتی در مورد فساد و تقلب (ACCF) که متشکل از پنج نفر (سه کارمند ارشد که توسط رئیس انتخاب می‌شوند، مشاور کل، و سر حسابرس کل) است به رئیس کمک کنند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 63%
راضی 30%
متوسط 7%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 75%
متوسط 25%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
محمد نامدار
1399/09/13
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
هلیا زرشناس
1399/09/10
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
6.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید