ترنسیس | Transis ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ایجاد سفارش ترجمه در ترنسیس با چند کلیک

بر مبنای کیفیت و قیمت بهترین مترجم را برای ترجمه متن خود انتخاب کنید

نحوه ایجاد سفارش ترجمه در ترنسیس

به عنوان کارفرما ثبت نام کنید

برای ثبت سفارش ترجمه با چند گام ساده میتوانید در سایت ترنسیس عضو شوید.
فرم ثبت نام کارفرما در ایجاد سفارش ترجمه ترنسیس

سفارش ترجمه خود را ایجاد کنید

وارد پنل کاربری خود شوید و سفارش ترجمه خود را با طی چند مرحله ساده ایجاد کنید.
ایجاد سفارش ترجمه در سایت ترجمه ترنسیس

سفارش ترجمه خود را ایجاد کنید

وارد پنل کاربری خود شوید و سفارش ترجمه خود را با طی چند مرحله ساده ایجاد کنید.

یکی از درخواست‌ها را انتخاب کنید

از میان درخواست‌هایی که مترجم های متخصص ترنسیس برای ترجمه متن شما داده اند یکی را انتخاب کنید.
انتخاب درخواست‌های مترجمین ترنسیس در سفارش ترجمه

متن ترجمه شده را تحویل بگیرید

ترجمه متن سفارش خود را تحویل بگیرید، آن را بررسی کنید و در صورت رضایت از کیفیت ترجمه مترجم، سفارش ترجمه خود را تأیید کنید.
تحویل گرفتن متن ترجمه شده پس از ایجاد سفارش ترجمه در ترنسیس

متن ترجمه شده را تحویل بگیرید

ترجمه متن سفارش خود را تحویل بگیرید، آن را بررسی کنید و در صورت رضایت از کیفیت ترجمه مترجم، سفارش ترجمه خود را تأیید کنید.

آیا درخواست ترجمه دارید؟

همین حالا اولین سفارش ترجمه خود را ایجاد کنید
با ما گفتگو کنید